Niet te missen informatie voor verhuurders!

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die voor januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.

De nieuwe Vlaamse dakisolatienorm treedt al in werking op 1 januari 2015 voor alle zelfstandige woningen (=studio, eengezinswoning of appartement).
Als minimumnorm wordt een R-waarde voor dakisolatie (of zoldervloerisolatie) van 0,75 m² K/W genomen.

Vanaf 1 januari 2015 zal men bij een woningonderzoek (doorgaans op aanvraag van een huurder) strafpunten toekennen als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daardoor een beperkt aantal strafpunten en krijgt de eigenaar de tijd om het dak te isoleren.

Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktheidsverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.
In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-dakisolatienorm-voor-woningen-en-huurwoningen-sinds-1-januari-2015

Advertenties

Geen aankoop van vastgoed zonder lening

Kopers van vastgoed zijn zich er soms niet van bewust dat een voorlopige koopakte een definitieve verbintenis vormt, met als doel onder andere de verkoper ervan te verzekeren dat de koper zijn kandidatuur niet zal intrekken.

De ondertekening van de authentieke akte volgt gewoonlijk pas vier maanden later, zodat de koper tijd heeft om een lening aan te gaan. Als de bank toch zou weigeren, verliest de koper zijn voorschot en moet hij bovendien registratierechten betalen op vastgoed dat hij nooit zal kopen.

Met een opschortende voorwaarde in de voorlopige koopakte kunnen zulke onaangename verrassingen worden vermeden.

Die clausule zorgt ervoor dat de verkoop nog niet voltrokken is en de toekomst ervan onzeker is, zodat een verkoper bij meerdere biedingen die rond hetzelfde bedrag schommelen, geneigd zal zijn de voorkeur te geven aan de verkoper die geen opschortende voorwaarde eist. De PS beschouwt dat als een ‘pervers effect’ en vraagt daarom opnieuw om de verplichte opname van een opschortende voorwaarde bij de verkoop van alle vastgoed.

Tekst wetsvoorstel:  http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0919/54K0919001.pdf

Bron artikel: Trends; http://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/geen-aankoop-van-vastgoed-zonder-lening-1021-375399.aspx

Huis Te Koop? Overprijs het niet!

Leg je de lat te hoog dan blijf je misschien wel met een onverkocht huis zitten. Uit een studie van ons vastgoedarchief blijkt dat veel huis verkopers misschien wel onrealistisch optimistisch zijn en de vraagprijs veel hoger leggen dan wat ze waarschijnlijk kunnen krijgen voor hun woning. Daardoor riskeren verkopers er veel langer over te doen […] The post Huis Te Koop? Overprijs het niet! (http://www.billionhomes.com/vastgoednieuws/2014/09/16/huis-te-koop-overprijs-het-niet/) appeared first on Billionhomes.com (http://www.billionhomes.com/vastgoednieuws) . http://www.billionhomes.com/vastgoednieuws/2014/09/16/huis-te-koop-overprijs-het-niet/

Verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs

Billionhomes analyseerde voor het 1e kwartaal van 2014 het verschil tussen de initiële vraagprijs en de gerealiseerde koopsom. Wat blijkt: de koopsom ligt gemiddeld 11,8% lager dan de initiële vraagprijs. Een koper betaalt hierdoor begin 2014 gemiddeld ruim €30.000 minder voor een woning dan de vraagprijs. Dit verschil loopt nog verder op voor woningen die langer te koop staan. Voor woningen die langer dan 2 jaar te koop staan is de afslag gemiddeld 20,4% en betalen kopers gemiddeld €52.000 minder dan de vraagprijs.

Om meer inzicht te krijgen in hoe de afwijking tussen vraag- en verkoopprijs varieert is het percentage afwijking van de initiële vraagprijs en de koopsom naar woningtype per looptijd geanalyseerd. De conclusie is dat naarmate de looptijd toeneemt de afwijking tussen vraag- en verkoopprijs ook toeneemt.

Een mogelijke verklaring voor de grote verschillen naar looptijd is de dalende markt (vraagprijzen): woningen die langer dan twee jaar te koop staan kennen reeds een gemiddelde prijsdaling van 11,2%. De woningprijzen staan meer en meer onder druk en het lijkt verstandig om in de huidige marktomstandigheden een scherpe vraagprijs neer te zetten.

Bron: http://www.billionhomes.com

Factoren die de voorkeur van vastgoedmakelaar helpen bepalen

De verkoper zal aan zijn eigendom een bepaalde waarde hechten, dit zal dus de vraagprijs vormen voor het onroerend goed. De koper op zijn beurt zal ook een waarde bepalen die hij bereid is te geven voor het eigendom.

De koper zal bereid zijn het huis te kopen wanneer zijn waardering van het onroerend goed groter is of gelijk aan de prijs die de verkoper ervoor vraagt. Voor de koper is het goed dan meer waard dan dat hij ervoor moet betalen. De verkoper zal tevreden zijn omdat hij zijn vraagprijs zal ontvangen, de koper op zijn beurt zal ook tevreden zijn omdat hij het onroerend goed hoger waardeert. Maar, hoe vinden koper en verkoper elkaar zonder de hulp van een vastgoedmakelaar of vastgoedbemiddelaar?

De voorwaarde voor het slagen van deze operatie is wel dat beide partijen elkaar moeten treffen. Dit kan een tijdje duren en deze wachttijd kan zowel voor de koper als de verkoper financiële nadelen met zich meebrengen. Deze financiële nadelen kunnen de bereidheid verklaren waarom men in bepaalde gevallen beslist om het onroerend goed toch tegen een lagere prijs te verhandelen.

Wanneer men tijdens het proces een vastgoedmakelaar inschakelt kan dit financiële nadeel voor een gedeelte worden verholpen indien de makelaar het al nodige doet om de woning zo snel mogelijk te verkopen, marketing, publiciteit, Internet zoekertje, enz. Het te koop aanbieden van een onroerend goed bij een vastgoedmakelaar zal de kans verhogen dat de verkoper en koper elkaar treffen. De vastgoedmakelaar zal immers de efficiëntie van het zoekgedrag van de koper en de verkoper verhogen. Door het inzetten van een vastgoedmakelaar kan men dus meestal sneller komen tot het sluiten van een verkoopovereenkomst.

Wanneer een eigenaar zijn onroerend goed wil verhandelen, moet hij een vastgoedmakelaar kiezen die de transactie zal begeleiden. Welke elementen zijn doorslaggevend bij de keuze van een vastgoedmakelaar: de top vijf van de factoren die de keuze van vastgoedmakelaar helpen bepalen ziet er uit als volgt:

  • Reputatie van het kantoor / het kantoor werd aanbevolen door derden
  • Omvang van de commissiepercentages
  • Professionaliteit van de medewerkers van het kantoor
  • Nabijheid van het kantoor
  • Eventuele ervaringen uit het verleden

Welke rol spelen vastgoedmakelaars bij de werking van de vastgoedmarkt?
De verkoper van een onroerend goed heeft de keuze om ofwel zijn eigendom rechtstreeks te verkopen aan een geïnteresseerde koper ofwel een vastgoedmakelaar in te schakelen om zijn eigendom op de markt te brengen. Deze keuze zal een beperkende invloed hebben op de hoogte van de commissie die vastgoedmakelaars aanrekenen. Als deze commissie te hoog wordt vastgelegd, zal de verkoper overstappen op een andere vastgoedmakelaar die een lagere commissie hanteert of hij zal zelf proberen om een kandidaat-koper te zoeken die bereid is om het goed te kopen.

Er verschillende factoren die de werking van de vastgoedmarkt bemoeilijken. Ten eerste worden we geconfronteerd met het feit dat onroerende goederen niet kunnen worden verplaatst. Daarnaast is er de ongelijksoortigheid van de huizen en andere onroerende goederen. Behalve voor appartementen en sociale woningen is de ongelijksoortigheid een factor die zwaar doorweegt bij de verhandeling van gezinswoningen. Een derde factor die het proces bemoeilijkt is het feit dat transacties tussen individuele kopers en verkopers niet frequent optreden. Een laatste factor is de complexiteit die gepaard gaat met de  financiële en legale dimensie van de transactie. Er komt heel wat bij de verhandeling van een onroerend goed kijken, wat er de transactie natuurlijk niet op vereenvoudigt. Het zijn deze factoren die de rol van de vastgoedmakelaar helpen bepalen.

De twee keuzes die de verkoper heeft waarnaar daarstraks al werd verwezen, namelijk het zelf aanbieden of het inschakelen van een vastgoedmakelaar, hebben verschillende gevolgen voor het verdere verloop van het proces.

  • Wanneer de verkoper kiest om zelf zijn eigendom van de hand te doen, moet hij opdraaien voor alle kosten die daarmee gepaard gaan. De verkoper zal zelf publiciteit moeten maken en advertenties plaatsen in dagbladen, magazines of op het Internet, hij zal ook tijd moeten stoppen in het rondleiden van geïnteresseerde kopers. De eigendom blijft ook geld kosten zolang deze niet verkocht raakt. Zeker bij leegstand moeten de eigenaars erop letten dat er geen schade optreedt die de vastgoedwaarde van het onroerend goed gevoelig kan doen afnemen.
  • Wanneer de verkoper echter kiest voor een vastgoedmakelaar ‘komt hij er vanaf’ met het betalen van een commissie. Een rationele verkoper zal kiezen voor die optie die hem een hogere verwachte return oplevert.

Bron: http://www.billionhomes.com/vastgoednieuws/2014/03/18/factoren-die-de-voorkeur-van-vastgoedmakelaar-helpen-bepalen/

Woonbonus onveranderd tot 2015

Woonbonus   onveranderd tot 2015

De federale regering zet het fiscale voordeel van de woonbonus om naar een   belastingvermindering. Voor leningen gesloten vóór 2015 is dat een   vermindering tegen het hoogste belastingtarief, vanaf 1 januari 2015 tegen   een vast tarief van 45 procent. De geplande hervorming van het fiscale   voordeel voor woonleningen blijkt uit een amendement op het wetsvoorstel   zesde […]

Lees het volledige artikel hier:

http://www.billionhomes.com/vastgoednieuws/2013/11/13/woonbonus-onveranderd-tot-2015/

Nieuwe wet op rookmelders

Sinds januari dit jaar is er een nieuwe wet gekomen inzake het gebruik van rookmelders.

Dit brengt met zich mee dat alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.

Bovenop deze algemene bepaling is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien voor de bestaande huurcontracten.
U kan meer informatie terugvinden via de volgende link: